0546 – 70 65 15

Dinsdag t/m Vrijdag  
10.00 - 17.30 uur
Zaterdag  
10.00 - 17.00 uur

Kijk en luister

images1

Kijk en luister

3 verschillende delen

a € 34,50 per stuk*

Deze ruim geïllustreerde prentenbijbels bevatten bekende verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament, met kleurrijke tekeningen van Jaap Kramer geschikt om voor te lezen aan kinderen vanaf 2 jaar.

Inhoud: Deze kinderbijbels bevatten elk ongeveer 30 verhalen zowel uit het Oude Testament als uit het Nieuwe Testament. De bijbels zijn opgedeeld in bekende en minder bekende verhalen voor de kinderen. Deel 1 heeft de bekendste verhalen, deel twee de wat mindere verhalen etc. Elk deel vertelt wel de schepping, en deel 1 en 2 ook beide de geboorte van de Heere Jezus. Aan het eind van elk verhaal zijn gespreksvragen opgenomen.

Illustraties: De illustraties van deze bijbels zijn kleurrijk en afwisselend, in heldere kleuren, die aansluiten bij de verhalen en soms extra informatie geven. De kinderen kunnen lang naar de platen kijken. Sommige tekeningen van personages kunnen best beangstigend zijn voor het hele jonge kind. Bijv. bij het verhaal van Paulus en Silas is er getekend dat de baas van de gevangenis zichzelf wil doden. De Heere Jezus wordt niet afgebeeld.

Doelgroep: De bijbels zijn geschikt om voor te lezen vanaf twee jaar, mits er af en toe wat woorden worden uitgelegd. Door de kleurrijke illustraties die rond de tekst geplaatst zijn, is er tijdens het voorlezen veel om naar te kijken voor de jonge kinderen. Elk verhaal beslaat ongeveer 6-12 bladzijde, wat vrij lang is voor de doelgroep peuters. Om voor te lezen aan peuters/kleuters uit de reformatorische doelgroep op school, kinderclubs in kerk of peuterspeelzaal.

Vormgeving: Het boek heeft een mooi ruim, vierkant formaat zodat de kinderen bij het voorlezen een goed idee van het Bijbelverhaal kunnen krijgen. Het is een stevig gebonden boek. Het boek bevat een inhoudsopgave en een leeslint.

Taalgebruik: De schrijfster gebruikt korte zinnen in de tegenwoordige tijd, met veel vragen en woorden zoals ‘kijk’, dit zorgt ervoor dat de jonge luisteraar erg betrokken blijft bij het verhaal. Soms is het taalgebruik moeilijk of zelfs wat ouderwets voor de kinderen, bijv’ Wordt ziende’, ‘verraden’, ‘dienen’, ‘geofferd’ etc. De reden hiervoor kan zijn dat de auteur de grondtekst nauw volgt. De voorlezer moet hierdoor vaak wat extra uitleg geven. Het taalgebruik is bijbelgetrouw. Aan het eind van ‘gelijkenissen’ geeft de auteur een korte uitleg.

Godsbeeld: God is de Schepper van de hemel en aarde. Hij is een heilig en groot God, de mensen zijn nietig en zondig. De Heere Jezus is gekomen om te sterven voor de zonden, als we in Hem geloven mogen we voor altijd bij Hem wonen.

Oordeel: Rijk geïllustreerde kinderbijbels. De bijbels zijn geschreven in tegenwoordige tijd. De zinnen zijn kort, direct en kindgericht. Een kinderbijbel om met plezier uit voor te lezen. Er wordt vanuit gegaan dat de kinderen en ouders veel van de bijbel weten, dit kun je merken aan de termen die gebruikt worden. De bijbels zijn daarom erg geschikt voor reformatorische gezinnen. De extra materialen zijn ook erg leuk om thuis of op de peuterspeelzaal als verwerking te gebruiken.

Fragment: Jozef en zijn broers: Kijk eens, daar staat Jozef. Wat heeft hij een mooie jas aan! De broers van Jozef zijn jaloers. Vader Jacob houdt het meest van Jozef. Zijn broers krijgen niet zo’n mooie jas. Op een nacht droomt Jozef. Er staan korenschoven op het land. De schoof van Jozef staat in het midden. Alle schoven buigen voor Jozefs schoof. Jozef vertelt de droom aan zijn broers. Ze lachen hem uit. Dan droomt Jozef weer. Hij ziet de zon, de maan en de sterren. Ze maken een buiging voor hem. Jozef verteld de droom aan zijn broers. Wat worden ze boos op Jozef!

Bij elke kinderbijbel is een kleurboek te verkrijgen, per stuk € 4,50

*tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden

Grijp niet mis en reserveer artikel: Kijk en luister

U krijgt bericht van ons wanneer het artikel voor u klaarligt. Let op: een reservering verplicht wel tot aankoop van het artikel.

Adres

  • Holtjesstraat 30, 7607 JG, Almelo
  • 0546 - 70 65 15
  • info@boekenhart.nl

Openingstijden

Dinsdag t/m Vrijdag
10.00 - 17.30 uur
Zaterdag
10.00 - 17.00 uur