0546 – 70 65 15

Dinsdag t/m Vrijdag  
10.00 - 13.30 uur
Zaterdag  
10.00 - 13.30 uur

Het volk van God

HetVolkVanGod_voor-500

Het volk van God

Willem J. Ouweneel

€ 14,95*

Dit boek is een aanvulling op de al eerder verschenen joods-christelijke trilogie ‘de Sjechinah, de Torah en de Messias.’ waarin de thema’s steeds vanuit zowel joods en christelijk gezichtspunt bekeken werden.

In dit aanvullende vierde deel ‘Het volk van God’ worden een aantal andere kenmerken van het ‘volk van God’ behandeld (of men dit begrip ‘volk van God’ nu rabbijns dan wel christelijk opvat). Wat betekent dat: ‘volk van God’? Is Israël het volk van God, of is de christelijke Gemeente dat? Of zijn zij dat elk apart? Wat zijn de verschillen, maar ook de frappante parallellen tussen het oud- en het nieuwtestamentische volk van God?    

Joodse en christelijke kernthema’s
Je kunt je de orthodoxe Jood niet voorstellen zonder de miqveh (het reinigingsbad), de b’rit milah (de besnijdenis) en de sjabbat, Maar je kunt je de bijbelse christen evenmin voorstellen zonder de doop, de wedergeboorte en de geestelijke groei. In dit boek zullen deze thema’s aan de orde komen.

*tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden

Grijp niet mis en reserveer artikel: Het volk van God

U krijgt bericht van ons wanneer het artikel voor u klaarligt. Let op: een reservering verplicht wel tot aankoop van het artikel.

Adres

  • Holtjesstraat 30, 7607 JG, Almelo
  • 0546 - 70 65 15
  • info@boekenhart.nl

Openingstijden

Dinsdag t/m Vrijdag
10.00 - 13.30 uur
Zaterdag
10.00 - 13.30 uur