0546 – 70 65 15

Dinsdag t/m Vrijdag  
10.00 - 17.30 uur
Zaterdag  
10.00 - 17.00 uur

De leerlingen

sas-9789058042170-1

De leerlingen

Daan Molenaar

€ 17,50*

Het lezen van de Heilige Schrift, hoe wij de Bijbel met het meeste voordeel kunnen lezen, is een preek van Thomas Watson over Deuteronomium 17:19: En het zal bij hem zijn, en hij zal daarin lezen al de dagen zijns levens; opdat hij de HEERE, zijn God, lere vrezen, om te bewaren al de woorden dezer wet en deze inzettingen, om die te doen .
Watson geeft in deze preek vierentwintig praktische richtlijnen om de Heilige Schrift te lezen.
Deze preek is eerder verschenen in Vurige Liefde, een schitterend juweel (Stichting De Gihonbron, Middelburg, 2011).
In deze uitgave is de hoofdstukindeling toegevoegd.
Thomas Watson werd omstreeks 1620 geboren in Yorkshire (Engeland). Een groot deel van zijn ambtelijke loopbaan was Watson predikant te Londen. Hij was een puriteins prediker. Leer en leven waren bij hem een eenheid. Hij had een persoonlijke omgang met God. Dat blijkt wel uit zijn sterven. In 1686 overleed hij plotseling tijdens het doen van een stil gebed.

Deze preek is uitermate geschikt om bijvoorbeeld aan het einde van het catechisatieseizoen aan de catechisanten uit te delen.

*tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden

Grijp niet mis en reserveer artikel: De leerlingen

U krijgt bericht van ons wanneer het artikel voor u klaarligt. Let op: een reservering verplicht wel tot aankoop van het artikel.

Adres

  • Holtjesstraat 30, 7607 JG, Almelo
  • 0546 - 70 65 15
  • info@boekenhart.nl

Openingstijden

Dinsdag t/m Vrijdag
10.00 - 17.30 uur
Zaterdag
10.00 - 17.00 uur